SCAM

Carflexi.com is het slechtste autoverhuurbedrijf dat ik ooit heb meegemaakt. Aangekomen in tanger stond de auto op tijd klaar en maakte wij een ronde om de auto, deze had zeer veel beschadigingen en zelf in de voorruit zaten diverse putjes. Ik was bang dat dit erger zou worden. Hij garandeerde van niets. De tank van de auto was leeg en deze heb ik direct gevuld. Onderweg van Tanger naar Tetouan merkte ik dat er iets niet goed was met de banden maar wist niet wat. Op de berg in een bocht waarbij niet harder dan 40 reed kwam ik erachter. Wij raakte in een slippartij, de achterste banden gingen alle kanten op. Wij vielen bijna van een ravijn. Gelukkig heb ik de auto onder bedwang weten te houden, maar dit was de meeste angstigste moment in mijn leven. We reden door en stopte trillend bij de eerst volgende stop gelegenheid. Ik belde met Abdelrahman die mij de auto heeft verhuurd en deze nam mij niet serieus. De auto had volgens hem net een serviceberry gehad en er was niets mis mee. Ik werd kwaad en vroeg hem of hij denkt staniol lieg. Hij zou zelf ook vaak genoeg slippen op wegen dat was volgens hem normaal in Marokko. In tetouan aangekomen ben ik langs een garage gereden en deze gaf aan dat de banden vervangen moeten worden er zat nauwelijks ma nog profiel op. Ik heb de service lijn gebeld van Carflexi en deze namen mij iets serieuzer. Er werd de volgende dag een andere auto gebracht, het was dezelfde maar nieuwer. De banden hadden profiel. De angst zat er bij mij zodanig in dat ik mijn tweedaagse reisje naar fes heb geannuleerd. Ik durfde niet meer in de bergen te rijden. In tetouan durfde ik wel te rijden maar niet daarbuiten. Bij het afgeven van de auto vroeg ik om compensatie. Volgens Abdelrahman was er niets mis met de eerste auto deze werd volgens hem dezelfde dag weer verhuurd aan iemand anders. Ik werd boos en gaf aan dat de garage ook aangaf dat de banden versleten waren. Hij zei dat dit niet klopt en dat het normaal is om te slippen op de Marokkaanse wegen. Ik heb nog nooit zo een slechte service meegemaakt. Het was toch allemaal goed gegaan er was toch geen ongeluk gebeurd. Ik zal nooit van mijn leven meer bij hen huren.

Pros
Nothing

Cons
Carflexi.com is the worst car rental company I have ever experienced. Arriving in Tangier, the car was ready on time and we made a round around the car, it had a lot of damage and there were several pits in the windshield. I was afraid this would get worse. He guaranteed nothing. The tank of the car was empty and I filled it immediately. On my way from Tangier to Tetouan I noticed something was wrong with the tires but I didn't know what. On the mountain in a bend where I drove no faster than 40 I found out. We got into a skid, the rear tires went in all directions. We almost fell off a ravine. Fortunately I managed to control the car, but this was the most fearful moment of my life. We drove on and stopped trembling at the next stop. I called Abdelrahman who rented me the car and he didn't take me seriously. According to him, the car had just had a serviceberry and there was nothing wrong with it. I got angry and asked him if he thinks staniol is lying. He would also often enough slip on roads, according to him that was normal in Morocco. Arrived in Tetouan I passed a garage and it indicated that the tires need to be replaced, there was hardly any profile on it. I called the service line of Carflexi and they took me a little more seriously. Another car was brought the next day, it was the same but newer. The tires had tread. I was so scared that I canceled my two-day trip to fes. I no longer dared to drive in the mountains. I dared to drive in Tetouan, but not outside it. When I handed over the car I asked for compensation. According to Abdelrahman, there was nothing wrong with the first car, it was rented out to someone else the same day. I became angry and indicated that the garage also indicated that the tires were worn. He said that this is not true and that it is normal to skid on Moroccan roads. I have never experienced such bad service. Everything had gone well, no accident had happened. I will never rent from them again in my life.

Visit CarFlexi.com Reviews about CarFlexi.com

Write a reply to this review

Send me an email when someone writes another review about CarFlexi.com
Send me an email when someone responds to my review
I agree to the Terms of Service